Building 17, No.189, Hongcan Road, Hongken Farm, Xiaoshan Economic Development Zone, Hangzhou City, Zhejiang Province

Tel: +86 (571) 82877258 -Fax: +86 (571) 82877268 -Email: lglhz@lgl.it 浙ICP备14002900号